Gclub8 ศูนย์ช่วยเหลือ

ศูนย์ช่วยเหลือ

เติมเงินออนไลน์

1.เมื่อส่งข้อมูล และดำเนินการสำเร็จแล้ว ระบบจะทำการเติมเงินไปยังบัญชีหลักของท่านภายใน 10 นาที

2.หลังจากส่งข้อมูลไปแล้วหน้าจอจะไปที่ [บันทึกรายการเติมเงิน] คุณสามารถยืนยันจำนวนเงินฝากและสถานะฝากเงิน