เงื่อนไขสมาชิก

 • หลังจากได้ทำการวางเดิมพันแล้ว กรุณารอข้อความการวางเดิมพันสำเร็จ
 • เพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวท่านเอง กรุณตรวจสอบสถานะการวางเดิมพันในตานั้นๆ
 • หากมีข้อสงสัยหรือข้องใจในเรื่องใด กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนที่จะทำการแข่งขัน 『Gclub8』จะไม่ตอบรับการร้องเรียนหลังจากที่ได้ทำการแข่งขันเรียบร้อยแล้ว
 • รายการเดิมพันกีฬาทั้งหมด (รวมทั้งรายการกำลังแข่ง )กรณีเขียนหรือเจตนาทำให้เกิดการผิดพลาดในส่วนบุคคล รายการวางเดิมพันทั้งหมดจะทำการยกเลิก
 • ยกเว้นรายการกำลังแข่ง การเดิมพันหลังการแข่งขัน ถือว่าไม่มีผล.
 • รายการเดิมพันที่ผิดปกติ จะไม่มีการคำนวณผลได้เสีย และจะบันทึกเป็นบัญชีย้อนหลังว่าได้ทำการยกเลิกแล้ว
 • ถ้าหากเกิดข้อผิดพลาดในกรณีพิเศษนอกเหนือจากนี้ซึ่งส่งผลกระทบต่อปัญหาเกี่ยวกับเว็บไซต์หรือทำลายข้อมูลต่างๆของ『Gclub8』จึงขอเรียนสมาชิกทุกท่านโปรดปฏิบัติตามกฏข้อบังคับของทางเรา และบันทึกข้อมูลการวางเดิมพันของท่านสมาชิกไว้ เพื่อยืนยันข้อมูลกับทางเราภายหลัง
 • ขณะวางเดิมพันรายการกำลังแข่งนั้นปรากฎคำว่า “ดำเนินการอยู่” แสดงว่าการเดิมพันนั้นยังไม่สมบูรณ์ ให้สมาชิกทุกท่านตรวจสอบสถานะเดิมพันได้จากบัญชีย้อนหลัง หลังจากจบการแข่งขันขณะวางเดิมพัน『รายการกำลังแข่ง』แล้วยังไม่มีการสรุปผล ขอให้สมาชิกทุกท่านกำกับข้อมูลเดิมพันแล้วแจ้งมาทางเราเพื่อทำการตรวจเช็คต่อไป
 • หากมีการวางเดิมพันสองครั้งในเวลาเดียวกัน『Gclub8』จะมีการคิดผลวางเดิมพันแค่ครั้งเดียวส่วนครั้งที่ สองนั้นจะทำการยกเลิก
 • หากประตูเกิดขึ้นก่อนวางเดิมพันรายการกำลังแข่งขัน แล้วเกิดปัญหาขัดข้องของเว็บไซต์หรือปัญหาการเชื่อมต่อฯลฯ ทำให้ไม่สามารถอัพเดทข้อมูลนั้นๆได้ ทางเราจะมีการยกเลิกผลเดิมพันทั้งหมด
 • เนื่องจากเดิมพันรายการกำลังแข่งทำให้ระบบมีการอัพเดทช้า หากมี“ประตูเกิดขึ้น”ผู้ใดเดิมพันโดยเจตนา รายการเดิมพันดังกล่าวจะถูกยกเลิก ขออภัยในความไม่สะดวก ณ ที่นี้ด้วยค่ะ
 • ก่อนเข้าสู่การแข่งขันหากมีการแก้ไขสนามการแข่งเช่นเจ้าบ้านเปลี่ยนเป็นทีมเยือน ฯลฯ 『Gclub8』จะเทียบกับเวลาการเดิมพันและค่าน้ำเป็นหลัก หากมีการแก้ไขใด ทางเราจะแจ้งทางประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
 • การเดินพันล่วงหน้าที่ได้ทำการยกเลิกนั้น ให้ตรวจสอบสถานะการเดิมพัน ของวันนี้(รวมทั้งวัน) ผลที่ได้ทำการยกเลิกจะอยู่ใน ประวัติย้อนหลัง และผลการแข่งขันจะมีเครื่องหมาย""ยกเลิก"" โปรดตรวจสอบข้อมูลก่อนทำการเคลียร์ยอดทุกครั้ง!
 • หาก『Gclub8』 พบว่าสมาชิกท่านใดปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม โดยใช้โปรแกรมการเดิมพันหรือทำการใดๆที่ทำให้ระบบของบริษัทเสียหาย ของบุคคลนั้น และกลุ่มที่เดิมพันเพื่อหาผลประโยชน์ของบริษัทนั้น ทางบริษัทมีสิทธิ์ทำการยกเลิก และในผลที่ได้ทำการยกเลิกนั้น จะถูกคิดให้เป็นส่วนของผู้ที่ 『ทำผิดกฎการเดิมพัน』หรือ『ระบบทำการยกเลิก』(รวมทั้งยอดที่เดิมพันเสร็จสิ้น)

ข่าวล่าสุด

เรียน ลูกค้าที่เคารพ