อธิบายเวอร์ชั่นดาวน์โหลดมือถือ

* มือถือระบบ android ให้ใช้เบาว์เซอร์ Chromeในการเปิดใช้

3 - 1. ฝากเงิน

หน้าฝากเงินมี: ฝากเงิน , การเลือกฝากเงินช่องทางที่สามหรือช่องทางที่ลูกค้าฝากเงินเข้ามา

3 - 2. ถอนเงิน

แจ้ง:

หากบัญชียังไม่ได้เปิดใช้ หน้านี้จะเด้งไปยังหน้าที่ให้เปิดใช้บัญชีโดยอัตโนมัติ

1.โยกเงินทั้งหมดเข้าสู่กระเป๋าเงิน:

สามารถโยกเงินทั้งหมดที่อยู่ในเกมส์ต่างๆเข้าสู่กระเป๋าเงิน

2.ยอดเงินถอน:

ยอดเงินที่ถอนต้องไม่มากกว่ายอดในกระเป๋าเงิน

3.รหัสผ่านถอนเงิน:

กรอกรหัสผ่านถอนเงินก่อนถึงจะสามารถถอนเงินได้

4.นำส่ง:

เมื่อแน่ใจแล้วว่าข้อมูลที่กรอกถูกต้องสามารถคลิกที่นำส่งใบถอนเงิน

※เมื่อนำส่งใบถอนเงินแล้ว หน้านี้ก็จะเด้งไปยังหน้าบันทึกการถอนเงิน

3 - 3. โยกเงิน

1.ช่องกรอกยอดเงิน:

สามารถกรอกจำนวนยอดเงิน

2.โยกเงินอย่างเร็ว:

สามารถกำหนดโยกเงินอย่างรวดเร็วได้

3 - 4. บันทึกข้อมูล

ลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ลูกศรในบันทึกข้อมูลสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดข้างในได้

ข่าวล่าสุด

เรียน ลูกค้าที่เคารพ