อธิบายเวอร์ชั่นดาวน์โหลดมือถือ

* มือถือระบบ android ให้ใช้เบาว์เซอร์ Chromeในการเปิดใช้

2 - 1. ข้อมูลส่วนตัว

บัญชีของท่านยังไม่ได้เปิดใช้ ตอนนี้จึงสามารถใช้ได้บางเมนูเท่านั้น เพื่อรักษาสิทธิ์ของท่าน ทางเราแนะนำให้ท่านเปิดใช้บัญชีให้เร็วที่สุด

2 - 2. เปิดใช้ทันที

คลิกเพื่อเปิดใช้บัญชีของท่าน ให้ท่านกรอกข้อมูลตามที่แสดงออกมา เมื่อแน่ใจว่าข้อมูลถูกต้องทุกอย่างให้คลิกที่นำส่ง บัญชีของท่านก็จะเปิดใช้งานสำเร็จ

2 - 3. รหัสผ่านล็อกอิน

ขั้นตอนการแก้ไข:

1.กรอกรหัสผ่านเก่า

2.กรอกรหัสผ่านใหม่

3.ยืนยันรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง

4.คลิกที่นำส่งก็จะแก้ไขรหัสผ่านใหม่สำเร็จ

2 - 4. แก้ไขรหัสผ่านถอนเงิน

ขั้นตอนการแก้ไข:

1.กรอกรหัสผ่านเก่า

2.กรอกรหัสผ่านใหม่

3.ยืนยันรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง

4.คลิกที่นำส่งก็จะแก้ไขรหัสผ่านใหม่สำเร็จ

ข่าวล่าสุด

เรียน ลูกค้าที่เคารพ